REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Relax Market 24 działającego pod adresem zakupy.relaxmarket24.pl, prowadzonego przez:

Macieja Fabjańskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą TECHNICA Maciej Fabjański, ul. Piłsudskiego 78b/8, 05-600 Grójec NIP 797-124-34-76 REGON 670 572 401, www.zakupy.relaxmarket24.pl +48 534 237 205 zwaną w dalszej części regulaminu Sklepem.

2. Niniejszy regulamin dostępny dla Klienta na stronie internetowej www.zakupy.relaxmarket24.pl oraz www.relaxmarket24.pl. Każdy Klient może go pobrać oraz sporządzić z niego wydruk.

II WARUNKI ZAKUPU BILETÓW NA KURS EDUKACYJNY „OD STRESU DO SUKCESU” ORGANIZOWANE PRZEZ RELAXMARKET24.

 1. Kurs zwany również warsztatami „Od Stresu Do Sukcesu” rozpoczyna się 02 lutego 2016 r. Składa się z 5 pojedynczych warsztatów, odbywających się w terminach 02 luty,  09 luty, 16 luty, 23 luty oraz 01 marzec 2016 r. Pojedynczy warsztat trwa około 3 godziny, w czasie od godziny 18.oo do 21.00.
 2. Bilety na warsztat „Od Stresu Do Sukcesu” nabyć można również w serwisie internetowym www.evenea.pl
 3. Nabyty w serwisie Bilet jest biletem imiennym. W przypadku gdy nie jest możliwy zwrot (po upływie zagwarantowanego prawnie terminu tj. 14 dni ) lub wymiana na inny termin nabywający może we własnym zakresie przenieść prawo do wykorzystania biletu (odsprzedać) na inną osobę, ale musi o tym poinformować sprzedawcę (Relax Market 24) w terminie nie krótszym niż 2 dni przed wydarzeniem, podając imię i nazwisko oraz dane osobowe nowego posiadacza biletu.
 4. Zwroty będą przyjmowane maksymalnie 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia „Od stresu Do Sukcesu”, które rozpoczynają się z dniem 03 lutego 2016 roku.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty i / lub miejsca wydarzenia i zobowiązuje się do poinformowania o tym nabywców w terminie nie krótszym niż tydzień przed planowanym wydarzeniem.
 6. W celu ochrony interesów majątkowych organizatorów i twórców warsztatów na wydarzeniach organizowanych przez Relax Market 24 obowiązuje zakaz nagrywania fotografowania i utrwalania na innych nośnikach pamięciowych treści prezentowanych na warsztatach oraz udostępniania ich osobom trzecim bez zgody organizatora .

/ podstawa prawna : Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994r  art.16 pkt 5, art. 23 i 35:  Kodeks Cywilny art. 23 i 24 $ 3 /

 1.  Jeżeli z przyczyn wymienionych w pkt 2 nabywający nie będzie mógł wziąć udziału w warsztatach sprzedający zobowiązuje się do zaproponowania możliwości skorzystania w warsztatach w innym terminie a jeżeli ten termin również nie będzie dla nabywającego korzystny do zwrotu kosztów biletu.

We wszystkich nie wymienionych tutaj treściach np. ochrona danych osobowych, polityka prywatności itp. Obowiązuje Regulamin sklepu internetowego Relax Market 24 dostępnego na stronie www.relaxmarket24.pl oraz zakupy.relaxmaret24.pl

 

III. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Zakupu może dokonać Klient, który dokonana wszystkich kroków niezbędnych do złożenia zamówienia.

2. Klient będący osobą fizyczną składając zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Zamówiony towar jest dostarczany tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Aby skorzystać z funkcjonalności Sklepu niezbędne jest użycie urządzenia umożliwiającego połączenie z Internetem i wyposażonego w dowolną przeglądarkę internetową oraz włączenie w niej obsługi Cookies i Javascript. Zalecana rozdzielczość wyświetlania strony www.zakupy.relaxmarket24.pl to 1024 x 768 lub wyższa.

5. Zakazane jest korzystanie ze strony www.zakupy.relaxmarket24.pl w sposób sprzeczny z prawem oraz naruszający dobra osobiste osób trzecich.

IV. ZAMÓWIENIE

1.Klient może dokonać zakupu w sklepie Relax Market24 przez stronę internetową www.zakupy.relaxmarket24.pl oraz za pośrednictwem serwisu http://allegro.pl/, http://shopconnector.pl/.

2.Zamówienie można składać 24 godziny na dobę każdego dnia.

3.Przyjęte zamówienie wysyłane są od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 9 – 15

4.Informacje o towarach zawarte na stronie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

5.W celu złożenia Zamówienia należy wybrać Towary zamieszczone na stronie Sklepu internetowego z dostępnej oferty, a następnie dodać wybrane Towary do koszyka, poprzez kliknięcie przycisku „DO KOSZYKA”. Po dodaniu Towarów do Koszyka należy wybrać:

1) Sposób dostawy,
2) Rodzaj płatności,
3) Podać ewentualne uwagi do Zamówienia,
4) Wskazać dane niezbędne do realizacji Zamówienia: Imię i Nazwisko, Nazwa Firmy i NIP (w przypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami), Adres, Kod Pocztowy, Miasto, Kraj, Adres poczty elektronicznej, Inne dane wysyłkowe.

Następnie należy dokonać potwierdzenia Zamówienia i sfinalizować je poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i Płacę”,

W celu złożenia zamówienia niezbędne jest:

 • złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu
 • złożenie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu

6. W formularzu rejestracyjnym Klient może wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowej.

7. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem umowy sprzedaży.

8. Złożenie zamówienie wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

9.Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

10. Dla każdego zamówienia wystawiany jest paragon sprzedaży, który jest wysyłany Klientowi łącznie z towarem. Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT, Klient powinien w tym celu zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu zamówienia.

11. Sklep w formie wiadomości mailowej informuje Klienta o zmianie statusu zamówienia tj.:

 • o złożeniu zamówienia,
 • o przyjęciu zamówienia,
 • o przyjęciu zamówienia do realizacji,
 • o wysłaniu produktu,
 • o przyjęciu reklamacji,
 • o rozparzeniu reklamacji.

12. Realizacja zamówienia następuje, w przypadku płatności systemem PayU i przelewem zwykłym następnego dnia po zaksięgowaniu na koncie sklepu należności za zakupiony towar.

13. Dostawa towaru na adres podany w formularzu zamówienia nastąpi w terminie do 7 dni roboczych.

14. W przypadku braku zapłaty za zamówiony Towar w terminie 7 dni od otrzymania przez Klienta wiadomości mailowej o przyjęciu zamówienia Sprzedający może anulować złożone zamówienie.

15. W przypadku zwrócenia przedmiotu do Sklepu, uwagi na jego niepodjęcie w terminie Sklep pobiera opłatę za zwrot towaru związaną z kosztami zwrotu towaru według aktualnego cennika odpowiedniego przewoźnika.

V. CENY

1. Ceny towarów prezentowane przez Sklep podawane są polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.

2. Cena towaru nie zawiera opłat za jego dostawę do Klienta.

3. Wiążące dla stron są ceny towaru obowiązujące w momencie składania zamówienia przez Klienta.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie.

VI. PŁATNOŚĆ

1.Możliwymi formami płatności są płatność za pobraniem, płatność przelewem zwykłym, płatność za pośrednictwem systemu realizacji transakcji płatniczych PAYU.PL.

2. Za pomocą serwisu PAYU.PL klient może uiścić cenę kartą kredytową lub przelewem bankowym. Klient dokonuje płatności dopiero po przekierowaniu go do serwisu PAYU.PL

3. Po dokonaniu płatności Klient automatycznie przekierowywany jest na stronę sklepu.

3. W przypadku płatności za pobraniem płatność dokonywana jest w momencie odbioru towaru.

4. W przypadku płatności przelewem zwykłym należy jej dokonać na numer konta bankowego 74 1060 0076 0000 3130 0097 0290 Bank BPH

VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROT TOWARU

1.Uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] k.c. tj. osobom fizycznym, które zawarły umowę w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bądź zawodową.

2.Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), Klientowi będącemu konsumentem przysługuje w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrócenia towaru bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 33, art. 34 ust. 2 i 35 ustawy o prawach konsumenta.

3.W celu odstąpienia od umowy konieczne jest złożenie przez Klienta stosownego oświadczenia przed upływem terminu podanego pkt VI ust. 2 niniejszego regulaminu poprzez przesłanie:

 • pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
 • wypełnionego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta

na adres:

z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”

W razie odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do niezwłoczne zwrócenia zakupionego towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Sklepu TECHNICA Maciej Fabjański w Grójcu, ul. Piłsudskiego 78b/8, 05-600 Grójec. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

4. Koszt związany ze zwrotem towaru (koszt przesyłki i opakowania) ponosi Klient we własnym zakresie. Zwracany towar powinien być zapakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Towar nie może nosić śladów użycia. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

5. Sklep dokonuje zwrotu należności (cena zakupu plus koszt dostawy towaru Klientowi) niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z zastrzeżeniem że:

Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami (art. 32 ust 2 ustawy o prawach konsumenta);

w przypadku wybrania przez Klienta droższego sposobu dostawy towaru, niż najtańszy sposób oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

Sklep może wstrzymać się ze zwrotem należności do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6.Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

VIII. DOSTAWA TOWARU

1.Zamówiony towar dostarczany jest klientowi za pośrednictwem Poczty Polskiej adres wskazany w zamówieniu.

2.W przypadku zamówienia towaru na kwotę przekraczają 200 zł. jego dostawa jest darmowa.

3.W momencie dostawy towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić zawartość przesyłki. W sytuacji stwierdzenia uszkodzenia, bądź niekompletności zawartości przesyłki Klient zobowiązany jest spisać przy obecności dostawcy protokół reklamacyjny.

4.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności niewłaściwe wskazanie miejsca dostawy przez Klienta. Koszt związany z ponowną wysyłką towaru ponosi Klient.

IX. PROCEDURA REKLAMACYJNA W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZĄ

1.Sprzedawca dołoży wszelkie starania, aby strona internetowa Sklepu działała bezawaryjnie.

2.Sprzedawca zobowiązuje się stosować środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu przez osoby nieuprawnione danych Klienta.

3.Klient może składać reklamację sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną którą powinien wysłać na adres mailowy sklep@relaxmarket24.pl.

4.W przypadku gdy zakupiony towar ma wady klient może skorzystać z uprawień przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady towaru.

1) Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

2) Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

3) Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

5.Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres sprzedawcy.

6.Złożona reklamacja powinna zawierać:

oznaczenie klienta (imię, nazwisko, adres, telefon);

datę zawarcia umowy;

dowód zakupu towaru;

przedmiot reklamacji wraz z dokładnym opisem nieprawidłowości;

7. Prawidłowo złożona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. Reklamacje należy wysłać na ul. Łużycka 71c/2, 30-693 Kraków, z dopiskiem „reklamacja”.

8. Sprzedawca o sposobie rozpoznania reklamacji powiadomi Klienta drogą poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w formularzu zamówienia.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Sklep gwarantuje Klientom ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).

 • 2.Administratorem danych jest Maciej Fabjański, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TECHNICA Maciej Fabjański, ul. Piłsudskiego 78b/8, 05-600 Grójec NIP 797-124-34-76 REGON 670 572 401.
 • 3.Dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu realizacji zamówienia i prawidłowego świadczenia usług pod warunkiem wyrażenia zgody przez klienta.
 • 4.Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 • 5.Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • 6.Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych.
 • 7.Administrator zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z2013 r. poz. 1422 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

2.Sprzedawca zastrzega prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

3.Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od momentu opublikowania zmienionego Regulaminu na stornie www.zakupy.relaxmarket24.pl . Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4.Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle zawartej umowy pomiędzy Sklepem, a Klientem, który jest nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] k.c. jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

5.Klienci mogą kontaktować się ze Sklepem w następujący sposób:

pod numerem tel. +48 534 237 205,

e-mail sklep@relaxmarket24.pl,

pisemnie ul. Łużycka71c/2 30-693 Kraków

7.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: TECHNICA Maciej Fabjański, ul. Piłsudskiego 78b/8 05-600 Grójec NIP 797-124-34-76 REGON 670 572 401, sklep@relaxmarket24.pl tel. +48 534 237 205

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy kupna następujących rzeczy(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

Serwis relaxmarket24.pl ma charakter edukacyjny! Redakcja serwisu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były poprawne merytorycznie jednakże decyzja dotycząca leczenia należy do lekarza. Redakcja i wydawca serwisu relaxmarket24.pl nie ponoszą odpowiedzialności wynikającej z zastosowania informacji zamieszczonych na stronach serwisu.